Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Sasdijk ong. te Dinteloord

Op 18 december 2019 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit  ‘werk of werkzaamheden uitvoeren’  ontvangen voor de aanleg van een glasvezelverbinding Prinslandsebrug gelegen aan de Sasdijk ong., kadastraal bekend onder sectie A nummer 870 te Dinteloord. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK19005337.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.