Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Sasdijk ong. te Dinteloord

Op 18 december 2019 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit  ‘werk of werkzaamheden uitvoeren’  ontvangen voor het plaatsen van seizoensgebonden huisvesting gelegen aan de Sasdijk ong., 4671 RN te Dinteloord. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK19005577.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.