gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning Schenkeldijk 31 te Dinteloord

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Schenkeldijk 31 te Dinteloord

Op 27 november 2019 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘revisie’  en ‘omgevingsvergunning beperkte milieutoets’ ontvangen voor de aanvraag van een revisievergunning RWZI gelegen aan de Schenkeldijk 31, 4671 TH te Dinteloord. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK19005101.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.