gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning Schoolstraat 21 te Nieuw-Vossemeer

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Schoolstraat 21 te Nieuw-Vossemeer

Op 7 april 2021 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het vernieuwen van het dak en plaatsen van dakkapellen gelegen aan de Schoolstraat 21, 4681 BH te Nieuw-Vossemeer. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK21002177.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.