gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning Schoolstraat 23 te Nieuw-Vossemeer

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Schoolstraat 23 te Nieuw-Vossemeer

Op 19 oktober 2016 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ ontvangen voor het oprichten van een bed and breakfast op het perceel gelegen aan de Schoolstraat 23, 4681 BH te Nieuw-Vossemeer.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK160016004691.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.