gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning Schoolstraat 34 te Nieuw-Vossemeer

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Schoolstraat 34 te Nieuw-Vossemeer

Op 16 december 2019 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor de verbouwing van een woning gelegen aan de Schoolstraat 34. 4681 BK te Nieuw-Vossemeer. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK19005306.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.