Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Seringenlaan 1 Steenbergen

Op 13 juli 2015 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘vellen van een houtopstand’ ontvangen voor het kappen van twee bomen (Esdoorn) aan de Seringenlaan 1, 4651 KS te Steenbergen.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK15000728.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.