gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning Seringenlaan 1 te Steenbergen

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Seringenlaan 1 te Steenbergen

Op 3 november 2020 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘Bouwen’ ontvangen voor de nieuwbouw en verbouw van een sportaccomodatie gelegen aan de Seringenlaan 1, 4651 KS te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK20004832.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.