Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Seringenlaan 40 te Steenbergen

Op 17 april 2019 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘uitrit aanleggen of veranderen’ en ‘werk- of werkzaamheden uitvoeren’ ontvangen voor het verlagen van een stoeprand, gelegen aan de Seringenlaan 40, 4651 KS te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK19001909.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.