Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Seringenlaan ong. te Steenbergen

Op 15 juni 2020 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘Bouwen’ ontvangen voor het plaatsen van een hekwerk voor een hondenspeeltuin gelegen aan de Seringenlaan ong., kadastraal bekend onder sectie Q nummer 5118 te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK20002782.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.