Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Seringenlaan ong. te Steenbergen

Op 10 februari 2020 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’  ontvangen voor de aanvraag van een hekwerk voor een hondenspeeltuin gelegen aan de Seringenlaan ong., kadastraal bekend onder sectie Q nummer 5118 te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK20000519.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.