Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Sint Ontcommerstraat 9 te Steenbergen

Op 1 juni 2020 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘Bouwen’ ontvangen voor wijzigen van voorgevel en vervangen van kozijnen bij een woning gelegen aan de Sint Ontcommerstraat 9, 4651 CP Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK20002562. Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.