Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Slaakdam 2 te De Heen

Op 9 januari 2020 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit handelen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden’ en ‘revisie‘ ontvangen voor de wijziging in een stalsysteem, gelegen aan de Slaakdam 2, 4655 RX te De Heen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK20000140.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.