Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Sluizencomplex Benedensas te De Heen

Op 13 november 2015 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘werk of werkzaamheden uitvoeren’ ontvangen voor het aanleggen van een aanlegplaatsje op het perceel kadastraal bekend sectie A nummer 488 aan de buitenzijde van Sluizencomplex Benedensas te De Heen.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK15001255.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.