Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Smallendijk 2 te Dinteloord

Op 23 januari 2019 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘werk of werkzaamheden uitvoeren’, ontvangen voor het planten van twee boomgroepen gelegen aan de Smallendijk 2 ong. en de locaties kadastraal bekend onder sectie L nummer 213 en G nummer 1839 dijk H747 en H 746  te Dinteloord. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK19000377.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.