Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Smidstraat 2 te Steenbergen

Op 19 november 2018 hebben wij een aanvraag  van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’, ontvangen voor de bouw van een overkapping en wijziging gevelaanzicht, gelegen aan de Smidstraat 2, 4651 ET te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK18005125.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.