Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Solmsbolwerk 8 te Steenbergen

Op 12 februari 2020 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘kappen’  ontvangen voor het kappen van 10 berkenbomen in een tuin gelegen aan het Solmsbolwerk 8, 4651 AE te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK20000555.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.