Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Steenbergseweg 110a te Dinteloord

Op 4 december 2018 hebben wij een aanvraag  van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het plaatsen van een bedrfijshal, gelegen aan de Steenbergseweg 110 a, 4671 PC te Dinteloord. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK18005274.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.