Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Steenbergseweg 44 te Dinteloord

Op 29 mei 2018 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteiten ‘kappen’, ontvangen voor de kap van een beuk, gelegen aan de Steenbergseweg 44, 4671 BG te Dinteloord. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK18002771.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.