Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Steenbergseweg 44 te Dinteloord

Op 23 mei 2018 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteiten ‘bouwen’ voor het vervangen van een carport, gelegen aan de Steenbergseweg 44 te Dinteloord. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK18002666.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.