Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Steenbergseweg 79 te Dinteloord

Op 7 oktober 2018 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het veranderen van een dakconstructie bij een woning, gelegen aan de Steenbergseweg 79, 4671 BD te Dinteloord. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK18004546.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.