Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Steenbergseweg 97b te Dinteloord

Op 26 april 2018 hebben wij een aanvraag  van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het plaatsen van 3 digitale informatiesystemen, gelegen aan de Steenbergseweg 97b, 4671 BE te Dinteloord.  Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK18002251.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.