Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Steenbergseweg 97b te Dinteloord

Op 28 februari 2020 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘milieu’  ontvangen voor de aanvraag van een tankstation met shop, wasstraat en boxen gelegen aan de Steenbergseweg 97b, 4671 BE te Dinteloord. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK20000870.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.