Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Stoofdijk 21 te Dinteloord

Op 12 maart 2020 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het isoleren van een buitengevel gelegen aan de Stoofdijk 21, 4671 CP te Dinteloord. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK20001273.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.