Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Stoofdijk 24 te Dinteloord

Op 8 mei 2020 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het uitbreiden en verbouwen van een woning gelegen aan de Stoofdijk 24, 4671 CR te Dinteloord. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK20002289.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.