gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning Stoofdijk 2a te Steenbergen

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Stoofdijk 2a te Steenbergen

Op 15 juli 2020 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘kappen’ ontvangen voor het kappen van oude populieren gelegen aan de Stoofdijk 2a, 4651 PJ te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK20003258.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.