Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Stoofdijk 5 te Steenbergen

Op 21 februari 2019 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘uitrit aanleggen of veranderen’, ontvangen voor de aanvraag van een oprit, gelegen aan de Stoofdijk 5, 4651 PJ te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK19000760.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.