Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Stoofweg 3 te Steenbergen

Op 10 april 2020 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ en ‘handelen in strijd regels ruimtelijk ordening’ ontvangen voor de herbestemming van de bestaande bedrijfsruimte gelegen aan de Stoofweg 3, 4681 RK te Nieuw-Vossemeer. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK20001823.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.