Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Stoofweg 9 te Nieuw-Vossemeer

Op 25 mei 2020 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘inrichting of mijnbouwwerk oprichten (Milieu)’ en activiteit ‘gebruik gesloten stortplaatsen’ ontvangen voor de opslag van afvalstoffen gelegen aan de Stoofweg 9, 4681 RK te Nieuw-Vossemeer. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK20002444.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.