Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Stoofweg 9 te Nieuw-Vossemeer

Op 22 mei 2020 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘milieu’ ontvangen voor de opslag van afvalstoffen gelegen aan de Stoofweg 9, 4681 RK te Nieuw-Vossemeer. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK20002444.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.