gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning Symbiose 2  te Dinteloord

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Symbiose 2  te Dinteloord

Op 4 juli 2016 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen ‘ ontvangen voor het bouwen van interieur in de corridor van de tuinbouwkas op het perceel gelegen aan de Symbiose 2, 4671 TE te Dinteloord.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK16003177.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.