Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Symbiose 9 te Dinteloord

Op 19 december 2018 hebben wij een aanvraag  van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’, en ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ ontvangen voor het plaatsen van een hek van 2 meter hoog gelegen aan de Symbiose 9, 4671 TM te Dinteloord. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK18005455.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.