gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning Symbiose 9 te Dinteloord

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Symbiose 9 te Dinteloord

Op 8 juli 2020 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘werk of werkzaamheden uitvoeren’ ontvangen voor het plaatsen van een hemelwaterbassin gelegen aan de Symbiose 9, 4671 TM te Dinteloord. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK20003162.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.