Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Terre 3  te Steenbergen

Op 16 oktober 2019 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘uitrit aanleggen of veranderen’,  ontvangen voor de aanvraag van een uitrit gelegen aan de  Terre 3, 4652 GH Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK19004581.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.