Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Turfbaan 4 te Steenbergen

Op 19 juli 2019 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ en activiteit ‘uitrit aanleggen of veranderen’,  ontvangen voor het bouwen van een woning, Turfbaan 4, 4651 TZ Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK19003466.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.