Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Turfbaan 5 te Steenbergen

Op 12 augustus 2015 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ ontvangen voor het realiseren van een kleinschalige Bed & Breakfast aan de Turfbaan 5, 4651 TZ te Steenbergen.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK15000825.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.