gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning uitgebreide procedure activiteit ‘bouwen’, ‘uitrit aanleggen of veranderen’ en 'brandveilig gebruik' Waterlinie 142 te Steenbergen

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning uitgebreide procedure activiteit ‘bouwen’, ‘uitrit aanleggen of veranderen’ en 'brandveilig gebruik' Waterlinie 142 te Steenbergen

Op 25 juli 2022 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Dit betreft de activiteit bouwen, uitrit aanleggen of veranderen en brandveilig gebruik voor de realisatie van een woonzorgvoorziening, gelegen aan de Waterlinie 142 4652 GB Steenbergen. Deze omgevingsvergunning is geregistreerd onder het nummer ZK22003666.

Beslistermijn, inzage en zienswijze

Het bovenstaande heeft betrekking op een aanvraag voor een omgevingsvergunning waarop de uitgebreide procedure van toepassing is. Hiervoor is de wettelijke beslistermijn in beginsel 6 maanden.

Als het college van plan is om de vergunning te verlenen, wordt er een ontwerpbesluit gepubliceerd. Vanaf dat moment kunt u de stukken inzien en uw zienswijze indienen. Op dit moment is dat nog niet mogelijk.