gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning uitgebreide procedure activiteit ‘bouwen’, Wisselkom 21 te Steenbergen

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning uitgebreide procedure activiteit ‘bouwen’, Wisselkom 21 te Steenbergen

Op 1 november 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Dit betreft de activiteit ‘bouwen’, voor uitbreiden van een woning, gelegen aan de Wisselkom 21, 4651 WP te Steenbergen. Deze omgevingsvergunning is geregistreerd onder het nummer ZK21005710.

Beslistermijn, inzage en zienswijze

Het bovenstaande heeft betrekking op een aanvraag voor een omgevingsvergunning waarop de uitgebreide procedure van toepassing is. Hiervoor is de wettelijke beslistermijn in beginsel 6 maanden.

Als het college van plan is om de vergunning te verlenen, wordt er een ontwerpbesluit gepubliceerd. Vanaf dat moment kunt u de stukken inzien en uw zienswijze indienen. Op dit moment is dat nog niet mogelijk.