gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning uitgebreide procedure activiteit ‘Bouwen’ en ‘Handelen met gevolgen voor beschermende monumenten’ Welbergsedijk 24 te Steenbergen

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning uitgebreide procedure activiteit ‘Bouwen’ en ‘Handelen met gevolgen voor beschermende monumenten’ Welbergsedijk 24 te Steenbergen

Op 30 mei 2022 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Dit betreft de activiteit bouwen en handelen met gevolgen voor beschermende monumenten voor het wijzigen van een monument, gelegen aan de Welbergsedijk 24 4651 TE Steenbergen. Deze omgevingsvergunning is geregistreerd onder het nummer ZK22002736.

Beslistermijn, inzage en zienswijze

Het bovenstaande heeft betrekking op een aanvraag voor een omgevingsvergunning waarop de uitgebreide procedure van toepassing is. Hiervoor is de wettelijke beslistermijn in beginsel 6 maanden.

Als het college van plan is om de vergunning te verlenen, wordt er een ontwerpbesluit gepubliceerd. Vanaf dat moment kunt u de stukken inzien en uw zienswijze indienen. Op dit moment is dat nog niet mogelijk.