gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning uitgebreide procedure activiteit ‘Brandveilig gebruik’ Waterlinie (ong.) te Steenbergen

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning uitgebreide procedure activiteit ‘Brandveilig gebruik’ Waterlinie (ong.) te Steenbergen

Op 23 augustus 2022 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Dit betreft de activiteit ‘brandveilig gebruik’ voor het gebruik van een kleinschalige woonzorgvoorziening met 24- uurs zorg, gelegen aan de Waterlinie (ong.) te Steenbergen. Deze omgevingsvergunning is geregistreerd onder het nummer ZK22004070.

Beslistermijn, inzage en zienswijze

Het bovenstaande heeft betrekking op een aanvraag voor een omgevingsvergunning waarop de uitgebreide procedure van toepassing is. Hiervoor is de wettelijke beslistermijn in beginsel 6 maanden.

Als het college van plan is om de vergunning te verlenen, wordt er een ontwerpbesluit gepubliceerd. Vanaf dat moment kunt u de stukken inzien en uw zienswijze indienen. Op dit moment is dat nog niet mogelijk.