Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Van Andelstraat 4 te Steenbergen

Op 22 maart 2018 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘omgevingsvergunning beperkte milieutoets’ ontvangen voor de hergebruik van in- en verkoop oudijzer, gelegen aan de Van Andelstraat 4, 4651 TA te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK180001471.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.