Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Van Bouterhemstraat 19 te Steenbergen

Op 18 december 2018 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’, ontvangen voor het plaatsen van een dakkapel, gelegen aan de Van Bouterhemstraat 19, 4651 LT te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK18005442.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.