Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Van Gaverenlaan 12 te Steenbergen

Op 9 december 2019 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor het plaatsen van een dakkapel bij een woning gelegen aan de Van Gaverenlaan 12, 4651 CT te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK19005198.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.