Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Van Gaverenlaan 38 te Steenbergen

Op 18 juli 2016 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteit ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ ontvangen voor het uitbreiden van de woning op het perceel gelegen aan de Van Gaverenlaan 38, 4651 CT te Steenbergen.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK16003410.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.