Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Van Gaverenlaan ong. te Steenbergen

Op 9 oktober 2018 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ en ‘uitrit aanleggen of veranderen’ ontvangen voor de bouw van een woning met garage, gelegen aan de Van Gaverenlaan ong. , kadastraal bekend onder sectie Q nummer 2482 te Steenbergen.  Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK18004593.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.