Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Veerweg 17 te Steenbergen

Op 18 september 2019 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’,  ontvangen voor het vervangen van een dakkapel gelegen aan de Veerweg 17, 4651 AC Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK19004205.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.