Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning verlengde van Oost-Havendijk ong. te Steenbergen

Op 26 november 2019 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’  ontvangen voor het plaatsen van een poort en permanent hekwerk gelegen aan het verlengde van de Oost-Havendijk ong., kadastraal bekend onder Z665, E777 en E976 te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK19005085.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.