Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Vestinghlaan 8-16 te Steenbergen

Op 4 april 2018 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ ontvangen voor aanpassing van indeling brandcompartimenten, gelegen aan de Vestinghlaan 8-16, 4651 TP te Steenbergen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK180001749.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.