Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Vestinghlaan 8-16 te Steenbergen

Op 4 april 2018 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘brandveilig gebruik’ ontvangen van het gebouw, gelegen aan de Vestinghlaan 8-16, 4651 TP te Steenbergen.  Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK180001755.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.