gemeente Steenbergen | Aanvraag omgevingsvergunning Vierhoeven 1 te Steenbergen

Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Vierhoeven 1 te Steenbergen

Op 4 november 2015 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning activiteiten ‘kappen’ en ‘uitrit aanleggen of veranderen’ ontvangen voor het kappen van 10 bomen en het verbreden van de bestaande uitrit op het perceel gelegen aan de Vierhoeven 1, 4651 VN te Steenbergen.

Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK15001118.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.