Officiele publicatie

Aanvraag omgevingsvergunning Vierlinghstraat 2a Kruisland

Op 24 juli 2019 hebben wij een aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’ en activiteit ‘uitrit aanleggen of veranderen’,  ontvangen voor het bouwen van een garage en uitrit, Vierlinghstraat 2a, 4756 AM te Kruisland. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer ZK19003518.

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze aanvraag een beslissing is genomen.